Torsdag 3. juni kl. 09:00-09:45

Download Now!

Alenearbeidere som nattevakter i butikker, yrkessjåfører, anleggsarbeidere og lignende er mer sårbare enn noen gang. Det å arbeide alene medfører økt risiko for skade og ulykker, og arbeidstaker skal i tillegg beskyttes mot vold og trusler. Ifølge arbeidsmiljøloven er du som arbeidsgiver pliktig til å ha systemer, prosesser og kommunikasjonsteknologi på plass for at alenearbeideren skal kunne tilkalle hjelp raskt ved kritiske situasjoner. Dette bør være topprioritert for alle virksomheter. 

Sammen med vår samarbeidspartner LINK Mobility inviterer vi til webinar der du kan lære mer om: 

  • Hvilke krav som stilles av deg som arbeidsgiver for at ansatte skal føle seg trygge på arbeidsplassen
  • Hvordan du kan spare tid og sikre konsistent kommunikasjon ved å være godt forberedt. 
  • Hvilke verktøy og prosesser du kan benytte som sikrer rask kommunikasjon med riktig budskap til rett person når en kritisk hendelse oppstår


Webinaret er på norsk, og passer for deg som vil lære hvordan du som arbeidsgiver kan lage et sikkert arbeidsmiljø ved oppnå effektiv kommunikasjon når en kritisk hendelse oppstår. 

«Vi er veldig fornøyde med at Everbridge har valg LINK Mobility som partner og leverandør av SMS i deres varslingssystemer.
Vi er sikre på at dette samarbeidet vil støtte Everbridge´s levering av stabile og sikre meldinger til kundene,»

sier Jan Tore Kjær, Salgs- & Markedsdirektør hos LINK Mobility.

Meld deg på webinaret