Planera all krishantering på en gemensam plattform

Download Now!
Kritiska händelser inträffar varje dag, och det är viktigt att vara ordentligt förberedd när krisen inträffar.

PostNord Group har använt Everbridge-lösningen för effektiv kommunikation vid kritiska incidenter för att uppnå bättre hantering av incidenter och samtidigt ett smidigt informationsflöde för alla inblandade.

Läs hur PostNord har förbättrat kommunikationen i kritiska incidenter:

  • Sätt ihop ett helt krislag på några sekunder med en knapptryckning
  • Minska stilleståndstiden genom att säkerställa att normal drift kan återställas så snabbt som möjligt
  • Gemensam bild och plattform för alla användare där de kan hantera och analysera svarsuppgifter

Ladda ner