Planlegg all krisehåndtering på en felles plattform

Download Now!
Kritiske hendelser skjer hver dag, og det gjelder å være riktig forberedt når krisen inntreffer. 

PostNord Group har tatt i bruk Everbridge sin løsning for effektiv kommunikasjon ved kritiske hendelser for å kunne oppnå bedre håndtering av hendelser og samtidig sømløs informasjonsflyt for alle involverte. 

Les hvordan PostNord har forbedret kommunikasjon ved kritiske hendelser: 

  • Samle et helt kriseteam på sekunder ved kun et tastetrykk
  • Redusere nedetiden ved å sikre at normal drift kan gjenopprettes så raskt som mulig 
  • Felles bilde og plattform for alle brukere der de kan styre og analysere responsoppgaver

Last ned casestudien