Les vår e-bok rundt krisehåndtering

Download Now!

I dagens mobile og ofte travle arbeidsliv er kriseteamene ofte spredt, og må takle ulike forstyrrelser og utfordringer paralelt som en hendelse eller driftsavbrudd skjer. Dette kan føre til forsinkelser, glemte arbeidsoppgaver og lengre responstid. 


Les vår e-bok, og lær hvordan du kan oppnå:


  • Samle responsplaner, aktiviteter og ressurser i en felles løsning med en egen mobilapp
  • Få et felles bilde og plattform for alle brukere der de kan styre og analysere responsoppgaver for hendelser
  • Redusere skader og nedetid ved å sikre at normal drift kan gjenopprettes så raskt som mulig

Last ned e-boken