Läs vår e-bok om krishantering

Download Now!

I dagens mobila och ofta upptagna arbetsliv är krislag ofta spridda och måste hantera olika störningar och utmaningar parallellt när en incident eller avbrott inträffar. Detta kan leda till förseningar, glömda arbetsuppgifter och längre svarstider.


Läs vår e-bok och lär dig hur du uppnår:


  • Samla responsplaner, aktiviteter och resurser i en gemensam lösning med en separat mobilapp
  • Få en gemensam bild och plattform för alla användare där de kan hantera och analysera svarsuppgifter för händelser
  • Minska skador och stillestånd genom att se till att normal drift kan återställas så snabbt som möjligt

Ladda ner e-boken