Se vårt webinar og lær mer!


Fjoråret var et rekordår for datakriminalitet og hackerangrep, og ingenting tyder på at denne trenden vil avta i 2021. Bare i 2020 ble det oppdaget over 19 millioner Covid-19 relaterte trusler som besto av bl.a. ondsinnede nettsider og programvare, og spesielt løspengevirus. 

Cyberkriminelle utnytter det at mange jobber hjemmefra og kanskje ikke har like god beskyttelse der som de har på kontoret. Hvordan kan du og din virksomhet beskyttes mot det stadig økende antallet sikkerhetstrusler?


Se vårt webinar med følgende tema: 

  • Dagens trusselbilde og hvilke sårbarheter du bør se opp for
  • Råd for beskyttelse mot sikkerhetstrusler som phising, malware og social engineering
  • Hvordan håndtere digitale hendelser raskere ved hjelp av IT Alerting 

Webinaret er på norsk og passer for deg som vil lære hvordan du kan bedre kan beskytte din virksomhet mot det økende omfanget av sikkerhetstrusler, og hvordan du kan spare tid og håndtere hendelser mer effektivt ved hjelp av Everbridge IT Alerting.