Download Now!

Kritiske hendelser skjer hver dag, og det gjelder å være riktig forberedt når krisen inntreffer. Derfor er god planlegging helt nødvendig. Hvem skal gjøre hva, og hvem skal involveres? Men planer og lister er ikke nok for å lykkes. Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til god håndtering av hendelser og akseptabel informasjonsflyt til alle involverte. Gode forberedelser er det beste forsvar mot tap av tid ved hendelser. 


Se webinaret og lær mer om:

  • Hvorfor kommunikasjonsplaner bør standardiseres, automatiseres og digitaliseres. 
  • Hvordan du kan spare tid og sikre konsistent kommunikasjon ved å være godt forberedt. 
  • Situasjonsrapport i sanntid.


Webinaret er på norsk, og passer for deg som vil lære hvordan du kan oppnå effektiv kommunikasjon ved kritiske hendelser ved hjelp av Everbridge Critical Event Management plattform. Om foredragsholderne

Signe Krüger Christiansen jobber som Account Executive i Everbridge, med løsningsrådgivning og salg innen kritisk kommunikasjon og kriseledelse. 
Rune Olsen jobber som Sales Engineer i Everbridge, og har bred erfaring med teknisk salg og rådgivning innen IT-industrien.

Register for the Webinar