Download Now!

Varje år ökar risken för säkerhetshot och dessa hot utvecklas snabbare än företag kan anpassa sig. Det är därför viktigt att cheferna är väl rustade för att hantera dessa växande hot som kan drabba deras företag.

 

Forrester Tech Tide™: Digital Physical Security And Employee Safety, Q2 2020 skriver: "Dagens företag behöver hantera en alltmer komplex och utmanande värld av fysiska säkerhetsutmaningar."

 

När en kritisk händelse utvecklas och information strömmar in i organisationen är det viktigt att få rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt för att kunna skydda sina anställda, anläggningar och säkerställa operativ kontinuitet.


Ladda ner vår guide för fysisk säkerhet, som berättar:

  • Varför en vanlig driftsbild är nyckeln till lägesmedvetenhet
  • Hur Everbridge kan hjälpa till med att förbereda den operativa affärs- och säkerhetspositionen
  • Vem behöver engagera sig för att säkerställa kontinuitet och hålla anställda säkra

Ladda ner vitboken