Gestroomlijnde crisisrespons vanuit een gemeenschappelijk platform

Download Now!

Binnen het huidige bedrijfsklimaat, waar het op afstand werken de norm is, zijn crisismanagementteams dikwijls versnipperd. Tijdens een incident of een verstoring hebben ze vaak te maken met afleidende factoren en andere uitdagingen. Dit kan leiden tot vertragingen, gemiste opdrachten en taken, en minder snelle responstijden wanneer zich een incident of crisis voordoet. Bovendien hebben veel incidenten en crises een onvoorspelbare en doorwerkende invloed op bredere bedrijfsaspecten, zoals klanttevredenheid, de tevredenheid van medewerkers, merkreputatie en de toeleveringsketen, waar bestaande respons- en continuïteitsplannen vaak geen rekening mee houden.


Download dit whitepaper om meer te weten te komen over hoe u:


  • Responsplannen, -taken en middelen kunt centraliseren en automatiseren dankzij een gemeenschappelijk operationeel beeld
  • Responsplannen kunt beheren en analyseren
  • Schade en downtime kunt minimaliseren door de normale werkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten

Download het whitepaper