Anmäl dig nu

Är svenska företag redo för nästa kris?

Onsdagen den 20 oktober kl 08:30-10: 00

Under det senaste året har det svenska samhället och dess företag utsatts för kritiska incidenter som översvämningar, skogsbränder, cyberattacker och inte minst coronapandemin. Kritiska händelser händer varje dag världen över, och det är viktigt att vara ordentligt förberedd när krisen inträffar.  


Du kan höra om:

  • Omar Harrami från MSB delar sin insikt kring dagens hotbild
  • Niklas Henningsson från PostNord Group delar hur de arbetar med krishantering och med bara ett knapptryck kan samla ett helt kristeam
  • Anna Magnusson från SOS Alarm berättar om deras roll i Sveriges beredskap
  • Anja Bertilsson från Combitech delar erfarenheter kring digital krisledning och att hantera kriser på distans 


Föreläsare

cvv
fcc