Instandhouding van serviceverlening en vergroting van klanttevredenheid tijdens incidenten

Download Now!

Vele jaren hebben traditionele IT-aanbieders gewerkt met een natuurlijke scheiding tussen ontwikkelaars en uitvoerenden. Dankzij de duidelijke verschuiving naar flexibele methoden, zijn nu echter snellere releasecycli vereist, vervaagt de grens tussen ontwikkeling en uitvoering, en dragen ontwikkelaars nu meer verantwoordelijkheid. De traditionele scheidslijn tussen ontwikkeling en uitvoering en de daarmee samenhangende frictie staan haaks op de noodzaak om steeds sneller service te verlenen wanneer werk moet worden overgedragen van ontwikkeling naar uitvoering. DevOps belooft die kloof te overbruggen.


Download dit whitepaper om meer te leren over:

  • Hoe DevOps-organisaties de snelheid van hun releasecycli kunnen verhogen
  • De drie factoren die hierbij belangrijk zijn
  • Het vermijden van inefficiënties met behulp van automatisering

Download het whitepaper