De business case voor veiligheid en beveiliging

Download Now!

Bij het opstellen van een businesscase voor veiligheid en beveiliging is de eerste vraag die beantwoord moet worden vaak: "Welk probleem proberen we op te lossen?"


Op basis van alle tumult en de impact die de COVID-19-pandemie in 2020 wereldwijd heeft veroorzaakt, mag worden verondersteld dat directieleden inmiddels de noodzaak inzien van een effectieve, efficiënte en flexibele visie op beveiliging. Investeringen in beveiliging moeten echter nog steeds passen bij de organisatie en binnen de strategie, omdat de middelen nu eenmaal beperkt zijn.


Download dit whitepaper om meer te weten te komen over: 


  • de vier fasen van het samenstellen van een business case voor beveiliging 
  • de rol van digitale transformatie en hoe data waarde kan toevoegen
  • het belang van het hebben van operationele controle

Download het whitepaper