Veranderende risico's beheren: voorbereiden, reageren, herstellen en floreren

Download Now!
Tijdens de pandemie hebben zich talrijke trends aangediend: Ontwikkelingen zoals automatisering, end-to-end digitalisering, e-commerce, slimme technologie, outsourcing en thuiswerken hebben de adoptiecurve allemaal versneld. Gelijktijdig zien we andere trends terugvallen, zoals kapitaaluitgaven, wereldwijde toeleveringsketens, offshoring en persoonlijke diensten of interacties. We zien ook dat mensen meer aandacht besteden aan gezondheid, veiligheid, milieu, duurzaamheid en beheer. Deze veranderende trends en gedragingen introduceren nieuwe risicoparadigma’s om de veerkracht van ondernemingen te beheren en waarborgen, zodat elke organisatie klaar is voor de volgende bedreiging of schok van wereldformaat.


Om de pandemie achter zich te laten en weer tot de orde van de dag te kunnen overgaan, moeten bestuurders de veiligheid van hun werknemers, bezoekers en klanten garanderen, en investeerders geruststellen en ervan overtuigen dat hun bedrijf kan floreren. Lees meer in het whitepaper "Bouwen aan operationele weerbaarheid in een hybride wereld". 

Download het whitepaper