Imad Mouline, Chief Technology Officer. Everbridge

Download Now!
IMAD MOULINE, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER. EVERBRIDGE
Elke dag zorgen kritieke gebeurtenissen voor onderbrekingen van de bedrijfscontinuïteit, van IT-storingen en verstoringen van de toeleveringsketen tot catastrofale, door de mens veroorzaakte of natuurlijke gebeurtenissen, zoals natuurrampen. Het aantal kritieke gebeurtenissen neemt zelfs toe. Volgens the Economist is het aantal weergerelateerde rampen wereldwijd meer dan verviervoudigd tot ongeveer 400 per jaar sinds 1970.

Het minimaliseren van de impact van een kritieke gebeurtenis of zelfs het voorkomen ervan en het tegelijkertijd beschermen van uw werknemers is van cruciaal belang. Helaas hebben veel organisaties moeite om dit doel te bereiken. Dit is waar Critical Event Management (CEM) kan helpen.

Download dit whitepaper dat uitlegt waarom de traditionele aanpak voor het beheren van kritieke gebeurtenissen en onderbrekingen van de bedrijfscontinuïteit niet meer toereikend is. Het whitepaper biedt een nieuwe, holistische benadering van Critical Event Management dat een uniform, efficiënt, gedistribueerd, geautomatiseerd en collaboratief proces mogelijk maakt.

Download het whitepaper