Download Now!
Risico's kunnen de toeleveringsketen vertragen of zelfs compleet verstoren en daarbij problemen veroorzaken als vertraagde leveringen, onderbrekingen van het productieproces en het niet behalen van SLA's. Toch is risicomanagement vaak een ondergeschoven kindje binnen supply chain management. Met zorgvuldige planning en de juiste tools en processen kunnen risico's beter worden geanticipeerd en effectiever worden beheerd.

Download dit whitepaper en leer meer over de drie aspecten die van belang zijn bij het beheren van risico's:

  • Risico identificatie
  • Risico assessment
  • Risicobeperking

In het whitepaper worden de 8 principes zijn van supply chain management uitgelegd en hoe deze 3 aspecten daarin een rol spelen. Deze 8 principes geven organisaties handvatten om hun risicobeheerprogramma voor de supply chain te ontwikkelen en optimaliseren en op een proactieve manier met risico's om te gaan en de impact van risico's te minimaliseren.

Download het whitepaper