7 principes van vooraanstaande Security Operations Centers (GSOC/SOC)

Download Now!

Operationele risico’s kunnen afkomstig zijn van allerlei verschillende bronnen, zowel intern als extern. Wanneer een operationeel risico een impact heeft op de mensen, middelen, systemen, de toeleveringsketen of het merk van een organisatie, wordt het een incident voor die organisatie. Het is essentieel dat organisaties dergelijke gebeurtenissen deskundig beheren. Daarom hebben ze geïnvesteerd in Security Operations Centers (GSOC of SOC). Dit zijn fysieke en/of digitale werkruimten die speciaal zijn ingericht zodat een organisatie een gedeeld operationeel beeld kan krijgen en een gecoördineerde reactie op risicogebeurtenissen en bedreigingen kan uitvoeren.


In dit whitepaper wordt uitgelegd hoe belangrijk het is dat digitale en fysieke Security Operations Centers doeltreffend en gecentraliseerd werken bij het beheer van incidenten. We bekijken zeven principes waarmee een organisatie de rol en waarde van haar Security Operations Center kan vergroten, zodat het de strategische plek binnen de organisatie krijgt die het verdient.

Download het whitepaper